top of page
RED-Danz-sted.jpeg

HVEM ER VI?

R.E.D. (Residency Eina Danz) er et regionalt kompetansesenter for dans og koreografi og en internasjonal, nasjonal og lokal kunst- og kulturarena, med hovedfokus på tverrfaglig residensvirksomhet, produksjon av dans og film av høy kvalitet, og formidling til et bredt publikum.

 

R.E.D. ble etablert i 2013 på en gård med utsikt over Einafjorden i Vestre Toten i nærheten av Oslo og Gardermoen. R.E.D. har siden 2014 blitt støttet som en kunstnerresidens av Innlandet Fylkeskommune (tidligere Oppland). I 2018 ble R.E.D. anerkjent som et regionalt kompetansesenter for dans av Kulturrådet.

Siden 2021 er R.E.D. støttet av Kulturdepartementet, som et av 12 nasjonale kompetansesentre for dans.

Med beliggenhet midt i det fantastiske norske kulturlandskapet, er R.E.D. et perfekt sted for å fordype seg i egne kunstneriske prosjekter. På idylliske R.E.D. finner våre gjester den nødvendige roen, inspirasjonen og konsentrasjonen for å skape. For publikum er R.E.D. både en plass for nye og spennende møter, og en utømmelig kilde for unike opplevelser.

HVEM ER VI?: About Us
IMG_2065.jpg

R.E.D. har som mål å:

 • Tilby regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere bo- og arbeidsopphold som skal tilrettelegge for prosjektutvikling av høy kunstnerisk kvalitet.

 

 • Bistå̊ med et kreativt arbeidssted utenfor det urbane som gir konsentrasjon og oppfordre til tverrkunstneriske samarbeid med hovedtyngde på dans.

 • Bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv ved å bringe inn internasjonale impulser, samt være en hub for utveksling.

 • Være en programmerende scene som arrangerer konserter, forestillinger, workshop og utstillinger som skal være tilgjengelig for et bredt publikum.

 • Arrangere tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge.

 • Jobbe med publikumsutvikling, fokusere på lokal tilhørighet og relevans og arrangere prosjekter som aktivt involverer lokalbefolkningen.

 • Tilby vårt publikum et variert repertoar av dansekunst og annen kunst med både smal og bred profil.

 • Jobbe strategisk for mangfold; oppsøke og inkludere minoritetsgrupper og marginaliserte kunstutrykk på tvers av nasjoner, institusjoner, skoler, kultur og sosial tilhørighet.

 • Praktisere høy kulturell toleranse, utfordre rasistiske holdninger, og ha nulltoleranse mot all form for diskriminering.

 • Være en bærekraftig virksomhet, som utnytter gjenbruk i flere ledd.

 • Huse RIFF, R.E.D. International Film Festival.

 • Tilrettelegge produksjon og formidling av EINAWOOD.

HVEM ER VI?: Our Mission

Styret

Ella-fiskum.jpeg

Ella Fiskum

Grunnlegger, daglig og kunstnerisk leder og styremedlem

Ane-smoras.jpeg
Ane Smørås

Styreleder

Kontakt
Sanna Eriksson Ryg
Sanna.jpg

Styremedlem

Kontakt
Rolf Erik Halle
Rolf-halle.jpeg

Styremedlem

Kontakt
HVEM ER VI?: Teammedlemmer
bottom of page