top of page

Om R.E.D.

R.E.D. er et regionalt kompetansesenter for dans, og en internasjonal og nasjonal kunst- og kulturarena.

R.E.D. er et regionalt kompetansesenter for dans, og en internasjonal og nasjonal kunst- og kulturarena, med hovedfokus på tverrfaglig residensvirksomhet, produksjon av dans og film av høy kvalitet, og formidling til et bredt publikum.

R.E.D. ble etablert i 2013 på en gård med utsikt over Einafjorden i Vestre Toten utenfor Oslo. Med beliggenhet midt i det fantastiske norske landskapet, er R.E.D. omringet av lokale gårder og store naturområder perfekt til å utforske kultur og natur, og for å gi særegne opplevelser.

Med beliggenhet midt i det fantastiske norske kulturlandskapet, er R.E.D. et perfekt sted for å fordype seg i egne kunstneriske prosjekter. På idylliske R.E.D. finner våre gjester den nødvendige roen, inspirasjonen og konsentrasjonen for å skape. For publikum er R.E.D. både en plass for nye og spennende møter, og en utømmelig kilde for unike opplevelser.

Ella Fiskum

Kreativ og daglig leder

915 63 424  //  red.residency.danz@gmail.com

Silje Lien

Markedsføringsansvarlig

951 35 595  //  siljelien@reddanz.com

Ann Marie Berge

Medarbeider

Vårt formål

 • Tilby regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere bo- og arbeidsopphold som skal tilrettelegge for prosjektutvikling av høy kunstnerisk kvalitet.

 • Være en bærekraftig virksomhet, som utnytter gjenbruk i flere ledd.

 • Huse RIFF – R.E.D.s Internajonale Dansekunst og Filmfestival.

 • Tilrettelegge produksjon og formidling av Einawood.

 • Jobbe strategisk for mangfold; oppsøke og inkludere minoritetsgrupper og marginaliserte kunstutrykk på tvers av nasjoner, institusjoner, skoler, kultur og sosial tilhørighet.

 • Bistå med et kreativt arbeidssted utrenfor det urbane som gir konsentrasjon og oppfordre til tverrkunstneriske samarbeid med hovedtyngde på dans.

 • Arrangere tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge.

 • Tilby vårt publikum et variert repertoar av dansekunst med både smal og bred profil.

 • Praktisere høy kulturell toleranse, utfordre rasistiske holdninger, og ha nulltoleranse mot all form for diskriminering.

 • Bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv ved å bringe inn internasjonale impulser, samt være en hub for utveksling.

 • Være en programmerende scene som arrangerer konserter, forestillinger, workshop og utstillinger som skal være tilgjengelig for et bredt publikum.

 • Jobbe med publikumsutvikling, fokusere på lokal tilhørighet og relevans og arrangere prosjekter som aktivt involverer lokalbefolkningen.

Styret

Ane Smørås

Styremedlem

Sanna Eriksson Ryg

Styremedlem

Rolf Erik Halle

Styremedlem

Ella Fiskum

Styremedlem

Kristine Øren

Styremedlem

Arild Halvorsen

Styremedlem

bottom of page